Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), en endavant EADA, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:

 • Tramitar la sol·licitud d’admissió als programes educatius que desenvolupa EADA, confirmar a través de la pàgina web la seva assistència a les activitats que aquesta organitzi o gestionar l’alta com a soci de la comunitat d’antics alumnes EADA Alumni, així com per a informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, dels esdeveniments que l’escola organitzi i de les seves novetats segons consideri oportú en cada moment a efectes de gestió interna, promoció i tot allò que es consideri de menester.
 • Remissió de comunicacions publicitàries o promocionals relacionades amb els nostres serveis o activitats, sempre i quan ens hagi autoritzat prèviament i de manera expressa, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions publicitàries.
 • Treballa amb nosaltres i pràctiques professionals: A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum que faciliten, inclosa l’adreça de correu electrònic, s’incorporin en un fitxer titularitat d’EADA, amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat de la mateixa. Així mateix, accepta expressament que les dades incloses en el currículum puguin ser comunicades amb la mateixa finalitat a les empreses participants del programa Carreres Professionals d’EADA amb les que hagi formalitzat un conveni de pràctiques per a incorporar estudiants del centre en programes de pràctiques professionals. La transmissió de dades tindrà lloc de forma xifrada. En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Les dades del currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, transcorregut el qual EADA procedirà a la seva total destrucció.
 • Conveni de pràctiques professionals: les Pràctiques Professionals permeten als nostres alumnes col·laborar amb una empresa com una forma de completar la seva formació i continuar desenvolupant les seves competències en l’entorn laboral. Les empreses tenen l’oportunitat d’incloure en el seu equip durant un període de temps determinat a joves talents d’EADA per a què duguin a terme tasques a les diferents àrees funcionals de l’empresa.Per a fer-ho, aquestes hauran de sol·licitar la celebració d’un conveni de pràctiques amb EADA complimentant el formulari específic de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: Els destinataris de la informació seran aquells prestadors de serveis vinculats a EADA. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea o a països que no garanteixin un nivell adequat de protecció d’acord amb la normativa vigent legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: C/Aragó, 204 – 08011 BARCELONA

Email: privacy@eada.edu

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a EADA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

EADA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, EADA està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

EADA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Contrasenyes

Per poder accedir a “Comunitat” l’usuari rebrà a la seva adreça de correu electrònic un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir a la pàgina Web.

EADA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

4. NORMES DE COMPORTAMENT DELS BLOCS EADA BLOG I MASTER & MBA BLOG

Les següents normes pretenen garantir la llibertat de pensament i preservar el dret al respecte, a la decència i la diversitat.

 1. Les entrades que realitzin els usuaris tindran un contingut respectuós amb els membres dels blocs EADA BLOG, MASTER & MBA BLOG i ALUMNI BLOG, i envers a les terceres persones de les quals se’n faci menció. S’evitaran desqualificacions i insults, substituint-los, si s’escau, per fets i relats creïbles i/o provats que descriguin la qualitat, vici o defecte al qual es vol fer referència.
 2. L’usuari es compromet a no incloure continguts difamatoris, que continguin insults, que es considerin racistes, que resultin obscens, de contingut religiós, ofensius, ni aquells contraris a la normativa aplicable vigent, i en particular, comentaris que puguin vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques o que atemptin contra el dret a l’honor. Així mateix, tampoc publicarem continguts referents a idees polítiques, que incloguin qualsevol contingut sexual, o continguin “spam”.
 3. El criteri de publicació és l’exposició d’idees i reflexions. El bloc no pot ser utilitzat per a entaular-hi polèmiques. Si una entrada o comentari no és compartit per algun dels usuaris, aquest ha de publicar la seva opinió particular sobre el tema en qüestió, exposant el seu propi concepte i criteri encara que resultés diferent o contrari a l’entrada o comentari, i sense refutar ni fer referència a l’opinió original amb la que es discrepa.
 4. Es prohibeix utilitzar les entrades i comentaris com a mitjà publicitari o de promoció de productes i serveis, o per a anuncis i divulgacions amb finalitats lucratives.
 5. No s’admeten continguts contraris a la llei i als bons costums.
 6. Els comentaris del bloc seran moderats prèviament a la seva publicació, pel que no apareixeran publicats de manera immediata o instantània, reservant-se EADA el dret a la publicació de comentaris.
 7. EADA no es fa responsable del contingut, enllaços, comentaris, expressions i opinions que els usuaris realitzin al Blog i es publiquin en el mateix, ni garanteix la veracitat d’aquestes aportacions. L’usuari és sempre el responsable dels comentaris publicats, essent l’únic garant en relació a l’acompliment de la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual que pugui afectar al contingut dels comentaris publicats en el Bloc. Així, EADA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l’ús d’aquest contingut en el Bloc sense l’obtenció de la corresponent llicència o autorització per part de l’usuari.

El contingut i orientació dels enllaços que puguin ser inclosos en aquest bloc no representen necessàriament els punts de vista ni concepcions filosòfiques o polítiques d’EADA.

Avís legal

La FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D’ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), d’ara en endavant EADA, està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 43 del Registre. Tots els drets reservats.

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

EADA com a responsable del lloc web web www.eada.edu, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

EADA  es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web d’EADA

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Fundació Privada Universitària EADA

CIF ESG08902645

Carrer d’Aragó 204

Barcelona (Espanya)

CP 08011

Telf: (+34) 934 520 844 – Fax (+34) 933 237 317

e-mail: info@eada.edu

Registre número 43 de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya

Nom dels dominis: www.eada.edu.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de les pàgines web www.eada.edu, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents  elements aquí continguts són titularitat d’EADA, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització de les pàgines web www.eada.edu, que EADA posa de manera gratuïta a disposició dels usuaris d’Internet, empreses associades d’EADA, socis d’EADAAlumni i col·laboradors. L’accés a aquestes pàgines web implica la seva acceptació sense reserves als presents termes i condicions d’ús. La utilització de determinats serveis oferts en aquestes pàgines web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades simplement per l’ús d’aquests serveis.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de les pàgines web només i tant sols si concorren les següents condicions:

 1. Que sigui compatible amb les finalitats de les pàgines web www.eada.edu.
 2. Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que cap dels continguts relacionats amb aquestes pàgines web siguin modificats de cap manera.
 4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquestes pàgines web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o de la resta d’imatges que l’acompanyen.

EADA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves pàgines web, de la configuració i presentació de les mateixes i de les condicions d’accés.

EADA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a les pàgines  web assenyalades, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que esmerçarà els seus millors esforços per a evitar-les, esmenar-los o actualitzar-los.

 

Tant l’accés a aquestes pàgines web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda a les mateixes és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. EADA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. EADA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de les pàgines web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

EADA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència a les pàgines web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en les mateixes que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

EADA és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada “EADA“. Pel que fa a les citacions de productes i serveis de tercers, EADA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant que la simple menció o aparició en les pàgines web suposi l’existència de drets o responsabilitat alguna d’EADA sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d’EADA.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquestes pàgines web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’EADA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

EADA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida de les mateixes. Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no s’instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que EADA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, EADA procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

EADA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web d’ EADA.

No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, EADA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

 1. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.